Get Adobe Flash player

เปลี่ยนภาษา

Regulation

ฐานข้อมูลศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

Login Form

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

121158
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
151
341
119143
3489
3179
121158

Your IP: 23.20.18.183
Server Time: 2016-08-24 23:08:56
  • ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด และทำต้นร่างคู่มือ อสม. เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ.2558 ณ BP Grand อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย
  • โครงการการกสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความสุขอย่างพอเพียง ชุมชนต้นแบบภาคใต้ กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมปฏิบัติการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลก่อนการทดลองใช้โปรแกรมสร้างสุข ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิตในวัยทำงาน วันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • บรรยาย "การขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต" และบรรยาย "การบริหารจิต เพื่อชีวิตที่เป็นสุข" แก่เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 16 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน เขตบริการสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2558

ข่าว MHCS12

IMAGE คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกรให้บริการประชาชน
Thursday, 25 February 2016
คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน Read More...
IMAGE คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนงานวิจัย/พัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้เทคโนโลยี
Sunday, 21 February 2016
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนงานวิจัย/พัฒนา นวัตกรรม... Read More...

Director of Mentalhealth Center 12

Director
Dr.Pechdau Tohmeena

I S O

ISO2
Mental Health Center 12 certified ISO 9001:2008

หน่วยงานอื่นๆ

แบบสำรวจAce

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ดีมาก - 50%
ดี - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 21 Dec 1472 - 00:00