ระบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12


คลิกเพื่อลงทะเบียน
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ประจำปี 2561
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมนาคาปุระ รีสอร์ท สปำ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ผู้ประสานงาน : นางอัธยา ญาณหาร เบอร์ติดต่อ 0864766520 : นางสุธีรา บุญคง เบอร์ติดต่อ 0846893307